Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og grunnforutsetninger

Bedre kart- og terrengforståelsen. Opparbeide utholdenhet og kroppsbeherskelse.

Viktig i perioden

 • Utøveren skal fortsatt oppleve trygghet i naturen.
 • Utøveren skal oppleve spenning ved å trene og konkurrere i naturen.
 • Utøveren skal videreutvikle mestring av egen kropp.
 • Utøveren skal lære om fysisk trening rettet mot aerob utholdenhet.
 • Utøveren skal videreutvikle kart og terrengforståelsen.
 • Treningsmiljøet skal opparbeide godt miljø blant utøverne med hyppige treff og sosiale aktiviteter.
 • Treningsmiljøet skal spore til stor treningsaktivitet framfor prestasjonsrettet aktivitet. (Utøvere som liker å trene, blir etter hvert selvutviklende. Derfor er den viktigste egenskapen i ung alder treningsiver[1].)
 • Treningsmiljøet skal arbeide aktivt med gode holdninger til tobakk, alkohol og doping.
 • Treningsmiljøet skal introdusere forbilder (lokale, nasjonale, internasjonale, ”elite besøker ungdom”).

Grunnforutsetninger

 • Tilgang til mange kart i nærområde/krets.
 • Tilgang til ulike terrengtyper i nærområde/krets nabokrets.
 • Fellestrening i klubb en til tre gang uken om vinteren med innslag av o-teknisk aktivitet (o-teori).
 • Fellestrening med organisert O-teknisk trening minimum en til tre ganger uken om sommeren.
 • Samlinger med vekt på miljø og teknikk (kretsleir, ungdomsleir, hovedløpssamling).
 • Deltagelse i konkurranser i variert terreng.
 • En trener for grupper inntil 10 utøvere. En veileder for grupper på inntil fem utøvere ved o-teknisk oppfølging.


  Filer

  Ingen relaterte filer.