Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fysisk trening

Ansvar

Klubb/trener/utøver

Mål

  • Lære treningsprinsipper for utholdenhetsidretter.
  • Lære seg de ulike intensitetssonene og hensikten med trening i hver av dem (se Intensitetsskala utholdenhet).
  • Lære å føre treningsdagbok.
Fysisk trening om sommeren gjennomføres i stor grad ved o-tekniske øvelser i terrenget. I tillegg bør det på dette årstrinnet utføres rene fysiske treningsøkter både sommer og vinter med sikte på økt aerob kapasitet.
Treningsmiljøet skal arbeide for å gi utøverne treningsglede og spore til egeninnsats utover organisert aktivitet.

Utholdenhetstreninga forlegges på ulike arenaer som ski, løping på vei, bane, sti og selvsagt i så mye som mulig skog/terreng.

Utøveren bør trene med variert intensitet og ha variasjon mellom ulike arbeidsformer. (intervall- og kontinuerlige treningsformer). For å opparbeide god utholdenhet og evne til å arbeide lenge, bør noen av øktene ha lang varighet. Dette kan være felles langturer til fots eller på ski. Gjerne fjellturer og liknende.

Henviser ellers til tabell som viser veiledende treningsmengde og intensitet for aldersgruppen.

Basisstyrke, ballspill og øvelser som for eksempel hinderløp bygger god kroppsbeherskelse og styrke.

Tilleggsaktiviteter:
  • Delta på terrengløp, skirenn og liknende.

Tester

Mål:
  • Treningsmiljøet skal gjennomføre tester
  • Utøveren skal fullføre fysiske tester minst to ganger i løpet av sesongen
For årsklassene 13-15 år, bør klubb legge opp til regelmessige tester for de eldste på alderstrinnet (14+). Testene skal være en spore til fysisk utvikling. Dette fordi det lett i orientering blir en sovepute ved at god o-teknikk dekker opp for manglende fysisk kapasitet.
Ved regelmessig testing ser utøveren sin framgang og får større motivasjon til utvikling.
Testkravene som er satt opp er ikke noe eksakt krav som må oppfylles, men er erfaringsbasert og viser et ca nivå en utøver bør jobbe for å fylle for å kunne utvikle nødvendig utholdenhet for å nå elitenivå.

Det er verdt å understreke at tester skal virke stimulerende og gi utøveren økt motivasjon. For de nedre trinn av utviklingstrappa er det viktig at resultater fra tester blir brukt positivt slik at utøveren får en god opplevelse av å bli testet. Utøveren bør i første omgang måles mot seg selv for spore til framgang framfor absolutte krav. Trener og klubb har en viktig oppgave i å ufarliggjøre tester for de yngre utøverne.

Tabell 5
Tester som anbefales er: Tabell 5

Se forklaring til de ulike testene på under Utviklingsområder.    Filer

    Ingen relaterte filer.