Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Taktikk/ mentalt

Ansvar

Klubb/trener/foreldre

Det viktigste er at utøveren lærer seg å ta seg fram i terrenget ved hjelp av kartet. (se o-teknikk) samt en del praktiske momenter som er idrettsspesifikke.

Samtidig skal utøver lære gode holdninger. Dette innbefatter gode holdninger og respekt for ledere, andre utøvere, samt opplæring i idrettens regler. Det bør i tillegg fokuseres på god oppførsel i skogen og lære å løpe som dyrene (stille).

Orientering er en utendørsidrett. Utøvere i orientering må derfor lære seg å opptre uavhengig av ytre forhold. Utøverne skal stimuleres til å være mye ute i naturen uavhengig av vær.

En mental egenskap som er svært viktig for en utøver på toppnivå er bruk av ”intuisjon”(automatiske handlinger basert på erfaring). For at denne egenskapen skal utvikles kreves det at utøveren får mye erfaring ved å oppholde seg mye i skog og mark.

Momenter for bedre innlæring

  • Tegne veivalg på kartet etter alle økter og konkurranser, med korte kommentarer.
  • Gjennomgang av økter med trener eller andre utøvere. Bruke Emit/SI til analyse.
  • Ta vare på kart ved å lage o-bok med resultater og kommentarer.
  • Konkurranseforberedelser (Lage sjekkliste: Spise, drikke, utstyr, skifte, ..)
  • Lage ”O-boks” med bra innhold.
  • Lære å føre treningsdagbok

    Filer

    Ingen relaterte filer.