Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

O-teknikk

Ansvar

Klubb/trener/foreldre

Hvordan

11-13 åringer lærer lett kartforståelse. Klubbene bør tilrettelegge slik at utøverne ser mange ulike kart og terreng for å opparbeide erfaring og forståelse av kartets språk. Til dette kreves det mye tid og mange økter med kart i skogen.

Det er meget viktig med tett oppfølging av en trener/veileder for å rettlede og forklare sammenhenger mellom kart og terreng. Denne opplæringen bør skje både individuelt og i grupper i skogen. Ved å være selvstendig i og utenfor grupper får utøveren trygghet på egne ferdigheter og lærer av å observere andre. Utøveren må lære å stole på seg selv, og bruke kartet framfor andre utøvere.

Utøverne må få hjelp til å lære av sine feil ved hjelp av veileder. Utøveren må forstå at feil er vanlig i orientering og at dette bare er en erfaring. Gi derfor mye positive tilbakemeldinger og gi utøveren en sterk følelse av mestring. Øk utfordringen etter hvert som trygghet og mestring av oppgavene oppstår.

I rollen som veileder kan det brukes en trener eller andre som har nødvendig kunnskap til å kunne følge opp utøvere. I enkelte tilfeller kan utøvere følge opp hverandre.

Fadderordninger mellom yngre og eldre utøvere kan også med hell brukes i denne perioden. Den yngre kan følge den eldre i deler av en løype og se hvordan den eldre utøveren oppfører seg i terrenget. Ved å diskutere underveis og bytte på å føre vil en oppnå en raskere forståelse av idrettens kjernepunkter.

Utøvere med tett oppfølging vil raskere tillære seg de nødvendige egenskapene i utviklingstrappa og ha en bedre forståelse av hvordan de kan arbeide for å bedre sitt ferdighetsnivå.

O-tekniske moment som skal utvikles i perioden

* Forstå karttegnene (hvordan ser de ulike detaljene ut i skogen)/Kartlesing
* Planbildeorientering/følge ledelinjer
* Avstikkere/kutte fra ledelinjer
* Orientere kartet
* Lære "Tommelfingergrep"/siste sikre
* Sikre innganger til postene
* Lære å se veivalg.
* Lære seg å lese kartet i fart.
* Etter hvert som utøveren mestrer kartet, bør kurveorientering innføres.
* Natt orientering kan brukes som aktivitet til å oppnå spenning

Viktig: De o-tekniske øktene må være varierte og ha varierende vanskelighetsgrad slik at utøveren utfordres og opplever mestring.

- utfordre - lett - utfordre - lett - utfordre- lett - utfordre

Utøveren skal utvikles og må derfor få riktige utfordringer. Både den som raskt lærer o-teknikk og den som trenger lengre tid til å forstå kartets språk skal ha utfordringer som er stimulerende.


Klikk her for å se nivåstigen som har en rekke øvelser som kan benyttes i praktisk opplæring. 


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

 

 

 


    Filer

    Ingen relaterte filer.