Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mål og grunnforutsetninger

Orienteringsteknisk forståelse, skogtilvenning

Viktig i perioden

 • Alle utøvere skal stimuleres
 • Utøveren skal lære grunnleggende kartforståelse
 • Utøveren skal opparbeide trygghet til naturen
 • Utøveren skal oppleve at skogen tilbyr spenning
 • Utøveren skal lære seg å mestre egen kropp
 • Utøveren skal lære om utstyr som brukes i orienteringsløp
 • Treningsmiljøet skal aktivt arbeide for å opparbeide et godt sosialt miljø blant utøverne
 • Treningsmiljøet skal innarbeide gode holdninger
 • Treningsmiljøet skal introdusere forbilder (lokale, nasjonale, internasjonale, ”elite besøker ungdom”)

Grunnforutsetninger

 • Tilgang til kart
 • Fellestrening i klubb minst en gang i uken. Eventuelt samarbeid på tvers av idretter
 • Fellestrening med organisert O-teknisk trening en til to ganger uken om sommeren
 • Konkurranser i og utenfor nærmiljø
 • Samlinger med vekt på miljø og teknikk (O-Troll-leir høst og vår)
 • En trener/veileder for grupper på opp til 10 utøvere
 • Utstyrsforståelse (EMIT-brikke, kompass, O-sko, O-drakt)
Forslag til treningsinnhold for årsklassen er satt opp i tabell bak i utviklingstrappa.

Ideer til o-tekniske øvelser på Trinn 1


Klikk her for å se nivåstigen
hos Norges Orienteringsforbund. 


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

  Filer

  Ingen relaterte filer.