Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Bakgrunn

Om bakgrunn og sentrale begreper.


Klikk på bildene for større versjon.

Idrettsspesifikk basistrening defineres som

”Trening som underbygger særidrettens grunntekniske elementer i ikke-konkurransespesifikke situasjoner. Denne treningen gir seg uttrykk i sin nærhet til mentale forhold, bevegelsesmønstre, kroppsposisjoner og fysisk anstrengelse” (Bråten 2008).

Hensikten med øvelsene er å utvikle basisferdigheter som underbygger utviklingen av ishockeyferdighetene på isen. Vi anbefaler deg å lese mer om basistrening, generell og spesifikk, på Olympiatoppens websider.

Det som presenteres på sidene av øvelser per i dag regnes for å være grunnleggende (innenfor det idrettspesifikke). På sikt vil det legges til øvelser som gir mulighet for en fornuftig progresjon i arbeidet med denne typen av trening.

Til høyre kan du finne flere sentrale bakgrunnsdokumenter i prosjektet.

Generell bakgrunn

Norsk toppidrett har i flere tiår hatt hovedfokus på styrke, spenst, hurtighet og kondisjon, dvs. de objektive målbare parameterne. Olympiatoppen ser det som viktig i utviklingen av toppidretten at det gjøres et grundig arbeide på teknikkutvikling og grunnleggende ferdigheter.

Olympiatoppen ser det som viktig at det gjøres et grundig arbeide på teknikkutvikling (med teknikk menes i dette prosjektet stimulering av de underliggende ferdighetene for å mestre de idrettsspesifikke teknikkene). Dette har vært nedprioritert i de fleste idretter til fordel for de mer målbare egenskapene.

Olympiatoppen har sammen med NTG iverksatt 6 prosjekter med fokus på å forbedre grunnleggende koordinative ferdigheter, som skal bidra til å tilegne seg en mest mulig effektiv og stabil teknikk i respektive idretter.

Hva er teknikk? Hva er koordinasjon? En rød tråd

Med teknikk mener vi utøverens løsning av en gitt bevegelsesoppgave.

De tekniske ferdighetene er det synlige uttrykket for utøverens prestasjonsevne, mens koordinasjon er en del av de underliggende forutsetningene for å utvikle en hensiktsmessig teknikk.

Hensiktsmessige og effektive bevegelsesløsninger.
  • hensiktsmessig bevegelseserfaring (bred plattform)
  • Trene fra det generelle til det spesifikke, variasjon rundt samme, tema, krav til kvalitet , oppbygging og læring av ferdigheter, stimulere tilpasning og omstillingsevne gjennom vanskelige oppgaver.

Utfordringer

Skape forståelse/enighet om behov for grunnleggende koordinativ ferdighetsutvikling som et ledd i teknikkutvikling.

  • Teknisk utvikling dvs. fra grunnleggende ferdigheter til grunnteknikken på is (overføringsverdien)
  • Spesifisitet i den koordinative treningen må være relevant og stimulere sentrale koordinative ferdigheter som ligger til grunn for ishockey-teknikkene.
  • Treningsprosessen pendler mellom generell basis (stabilitet og mobilitet) og spesifikk basis.
  • Et svært viktig arbeidsprinsipp i teknikkutvikling er kvalitetssikring av øvelsene.

Hvordan implementere i treningen?

  • Som en del av oppvarmingen. Oppvarmingen i dag er ofte preget av at man bare skal bli varm og man stimulerer i liten grad koordinative kvaliteter.
  • Som sirkeltrening, trener kan gå rundt å veilede
  • Utdanning av trenere i for eksempel grunnleggende ferdigheter/ferdighetsutvikling

Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp ishockey.

 

Torbjørn Orskaug, Norges Ishockeyforbund

Eddy Knudsen Storsæter, Norges Toppidrettsgymnas

Claude Lebreux, Olympiatoppen