Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Seks prosjekter igangsatt

Olympiatoppen ser det som viktig i utvikling av toppidrett at det gjøres et grundig arbeide på teknikkutvikling og grunnleggende ferdigheter.

Teknisk motorisk utvikling: Norsk toppidrett har i flere tiår hatt hovedfokus på styrke, spenst, hurtighet og kondisjon, dvs. de objektive målbare parameterne.

Seks prosjekter igangsatt

Det er satt i gang seks prosjekter av Olympiatoppen i samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas. Prosjektene har som mål å produsere utviklingstrapper for de tekniske/motoriske ferdigheter for teknikkutvikling i særidretten.

Følgende idretter er med i prosjektet: alpint, langrenn, ishockey, golf, bordtennis og judo. Prosjektene er organisert slik at det er et tett samarbeid med trenere på høyt nivå i særidrettene, Claude Lebreux (OLT, Motorikk og teknikk avdelingen) og Eddy Knudsen Storsæter (NTG, Utviklingskonsulent).

Hovedtanken med prosjektet er at vi på bakgrunn av en analyse av hvilke koordinative egenskaper som ligger til grunn for å mestre de forskjellige grunnteknikkene og teknikkene på mesternivå, skal utarbeide metoder/øvelser som skal øke sannsynligheten for at flere utøverne utvikler sin teknikk til mesternivå.

Se hvilke idretter som har publisert utviklingstrapper på Olympiatoppen.no