Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utviklingstrapp friidrett

En systematisk oppbygd trening, fra barne- og ungdomsårene til senioralder, gir gode forutsetninger for en fremtidig friidrettskarriere.

Espen Tønnessen og Eystein Enoksen har utarbeidet arbeidskravsanalyser og rammeplaner fra 13-14 års alder til senioralder for Norges Friidrettsforbund.

Formålet med disse treningsplanene er å beskrive en hensiktsmessig og langsiktig treningsprogresjon som sikrer utvikling av egenskaper og ferdigheter det stilles krav til i de olympiske friidrettsøvelsene.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner