Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utviklingstrapp kappgang

En idrettsprestasjon er de betingelser og egenskaper som direkte eller indirekte påvirker hvilke resultater en klarer å oppnå.

Det å skape et godt resultat avhenger av en rekke ting. Jo større krav vi stiller til prestasjonen jo mer avhengig blir vi av at vi har utviklet de ulike egenskapene. I tillegg er en avhengig av en rekke utenforliggende faktorer for at en skal kunne oppnå et topp resultat. Heldigvis vil en i kappgang oppleve at de ytre faktorer som vær, vind og lignende vil være like for alle, og en kan derfor konsentrere seg om å påvirke trenbare fysiske og psykiske faktorer. Som trener er det viktig å alltid ha fokus på det trenbare og å utvikle det maksimale som hver enkelt individ har potensial til.

Denne utviklingstrappen er et bidrag til en mal for hvordan vi skaper god aktivitet og har mulighet til å gjenskape den. Dette dokumentet er på ingen måte en fasit. Noen vil garantert mene at en kan gjøre ting på en annen måte. Men det betyr ikke at det som står her er feil. Det bekrefter bare det at vi trenger noe og mene i forhold til. Like sikkert som at denne utviklingstrappen nå er ferdigskrevet er det viktig å komme i gang med å evaluere den. Kun sånn kan den fungere som det levende redskapet vi trenger for å utvikle oss.

Uansett håper jeg at dette vil gi inspirasjon til å arbeide med kappgang. Likeså at en med å lese dette får et innblikk i hva som kreves på forskjellige nivåer og alder. Hvis den og kan gi noen enkle svar rundt trening og hva en bør prioritere på veien mot voksen alder og toppidrett er mye oppnådd!

Lykke til med lesing – og arbeid med utøvere.

Klikk her for å laste ned utviklingstrapp Kappgang (pdf)


    • Utviklingstrapp Kappgang