Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Arbeidsmål og metoder

Les mer om arbeidsmål og arbeidsmetoder.

Skape generelle og spesifikke ferdigheter som skal gi muligheter til en videre tekniskutvikling. Bygge en BT spiller med underliggende kapasiteter for å mestre grunnposisjonen statisk og i bevegelser, og grunnteknikken til en optimal forflytningskapasitet.

Arbeidsmål nivå 1

  1. GRUNNPOSISJON / GRUNNTEKNIKK er med i det øvelsesutvalget
  2. BEVEGELIGHET generelt men spesiel ankelledd og sete muskulatur / korsrygg.
  3. BALANSE-STABILITET på ankel og kneledd
  4. STABILITET generelt i hofte partie.
  5. REAKSJONSEVNE må stimuleres/øves i form av lek (oppvarming). Kapasiteten å skille overkropp fra underkropp samt rytmen i bevegelsen bygges ved å komme i en variasjon på de andre temaene. Grunnposisjonen er karakteriserte av en lav og veldig aktiv posisjon (muskelspenningen på bakside og vinkler for å reagere rask = "stretch refleks").

Arbeidsmetoder

Priviligerer læringskapasitet / kvalitetfokus (lære seg ferdigheter nivå 1) men også bygge opp bevegelseserfaringen gjennom en stor variasjon i det samme temaet. Variasjon på mønster, vanskelighetsgrad, oppgave, rytme, finne egne løsninger … Variasjonen kan beskrives også med kontrast av stimulering: samme øvelse med krav til koordinasjon, krav til hurtighet, krav til styrke.

Klikk her for å se video av basisøvelser nivå 1 (grunnposisjon / grunnteknikken)


    Filer

    Ingen relaterte filer.