Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Idrettspsykologiske forhold

Her finner du en oppsummering av viktige idrettspsykologiske forhold knyttet til ulike aldersgrupper innen BMX.

Motivasjon

13-14 år

 • Bevisst hva som driver en.
 • Hva vil det i å være motivert ?
 • Hvordan viser motivasjon utad ?

15-16 år

 • Bevisst hva som driver en
 • Hvor god vil du bli ?
 • Hvo mye kan du tenke deg å trene ?
 • Hvor mye vil du ofre for å bli god ?
 • Hvor lyst har du ?

Junior

 • Bevisst hva som kreves for å nå opp.
 • Resultater er resultat av prestasjonsutvikling.
 • Prestasjonsutvikling tar tid.

Elite

 • Hvorfor er jeg villig til å ta ut det som kreves ?
 • Bevisst hva som motiverer en.
 • Indre driv - lysten til å lykkes
 • Prestasjonsmotivert ?

Konsentrasjon

13-14 år

 • Hva er det å konsentrere seg ?
 • Hva betyr dette for konkurranse og trening
 • Hva betyr fokus ?

15-16 år

 • Bevisst egen konsentrasjonsferdighet
 • Begynne å tenke ritualer.
 • Hvordan påvirker kons. Prestasjonen ?

Junior

 • Bevisst egen konsentrasjonsferdighet
 • Klare ritualer
 • Ulike konsentrasjons stiler - skifte
 • Holde fokus på relevante oppgaver i trening og konkurranse

Elite

 • Bevisst egen konsentrasjonsferdighet
 • Klare ritualer
 • Ulike konsentrasjons stiler - skifte
 • Holde fokus på relevante oppgaver i trening og konkurranse.
 • Evaluere sine evner jevnlig. Arbeide aktivt med ferdighetene

Selvtillit

13-14 år

 • Ydmykhet i forhold til det å prestere.
 • Hva er selvtillit, ekte og uekte
 • Klar over egne styrker og svakheter

15-16 år

 • Ydmykhet i forhold til det å prestere.
 • Hva er selvtillit, ekte og uekte
 • Klar over egne styrker og svakheter.

Junior

 • Ydmykhet i forhold til det å prestere.
 • Hva er selvtillit, ekte og uekte
 • Klar over egne styrker og svakheter.
 • Bygging av selvtillit gjennom prestasjoner.
 • Ha troen på egne ferdigheter , og troen på at vi kan lykkes

Elite

 • Ydmykhet i forhold til det å prestere.
 • Hva er selvtillit, ekte og uekte
 • Klar over egne styrker og svakheter.
 • Bygging av selvtillit gjennom prestasjoner.
 • Ha troen på egne ferdigheter , og troen på at vi kan lykkes.
 • Utvikle sine gode sider.
 • "Gjøre det beste bedre"

Spenningsnivå

13-14 år

 • Hva er dette ?
 • Hvordan fungerer det ?

14-15 år

 • Bevisst sitt eget spennings nivå ,og hva som påvirker det.
 • Kunne treffe tiltak for å prøve å styre det.

Junior

 • Bevisst sitt eget spenningsnivå.
 • Kontrollere det til beste for prestasjonen
 • Rutiner for å bearbeide spenningsnivå.
 • Sammenheng mellom ulike psykiske forhold.

Elite

 • Bevisst sitt eget spenningsnivå.
 • Kontrollere det til beste for prestasjonen
 • Rutiner for å bearbeide spenningsnivå.
 • Sammenheng mellom ulike psykiske forhold.

Målsettingsadferd

13-14 år

 • Hva vi du oppnå ?
 • Er det realistisk ?

15-16 år

 • Gjennomtenkt
 • Realisme + drøm
 • Konsekvenser

Junior

 • Gjennomtenkt
 • Realisme + drøm
 • Konsekvenser
 • Evaluerbart og gjenstand for evaluering
 • Langsiktige mål
 • Kortsiktige mål

Elite

 • Gjennomtenkt
 • Realisme + drøm
 • Konsekvenser
 • Evaluerbart og gjenstand for evaluering
 • Langsiktige mål
 • Kortsiktige mål
 • Treningsmål
 • Utviklingsmål

Sosiale ferdigheter

13-14 år

 • Omgås andre med respekt og ydmykhet
 • Evne til å lytte og lære
 • Teoretisk interesse

14-15 år

 • Omgås andre
 • Bidra il fellesskapet
 • Ydmyk i forhold til prestasjoner.
 • Teoretisk interesse

Junior

 • Omgås andre
 • Større ansvar for egen utvikling
 • Bidra til fellesskapet
 • Ydmyk i forhold til prestasjoner.
 • Teoretisk interesse

Elite

 • Omgås andre
 • Større ansvar for egen utvikling
 • Bidra til fellesskapet
 • Ydmyk i forhold til prestasjoner
 • Flink til å sile informasjon
 • Plukke opp viktige ting


  Filer

  Ingen relaterte filer.