Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Teknikk innenfor BMX

La det med engang være sagt, teknikk er et svært omfattende og vanskelig område å bevege seg inn på. Ofte snakkes det om teknikk som om det er noe som ser fint ut og se på, en rytter ser stilren ut.

I BMX finnes det ikke stilkarakterer, så vi må alle lære oss å ikke forveksle teknikk med stil. Det mest sentrale å utvikle hos yngre utøvere er BMX teknikk, det er denne tenikken som i stor grad skiller BMX fra andre sykkelidretter.

eknikk defineres i litteraturen som "en utøvers løsning av en gitt bevegelsesoppgave" , vi må forholde oss til dette - og behandle temaet med dette utgangspunktet.

En utøver kan løse en oppgave mer eller mindre bra, da er vi inne på hva som er effektivt. I BMX er det effektivt det som går fortest, uavhengig av hvordan vinkelen i ankelleddet eller kneleddet er. Vi må bli opptatt av det som gir effekt i forhold til det som er målet i en konkurransesituasjon, nemlig å komme fortest mulig rundt banen innenfor gjeldende reglement.

God teknikk er effektiv teknikk, teknikk som hjelper oss å nå målet med selve konkurransen. Det er viktig allikevel å ha et blide i hode, på hva som er bra eller hva som ikke er så bra, men for å løse bevegelses oppgaver på samme måte som Leiv Ove Nordmark, eller andre elite ryttere for den del, må en være i besittelse av de samme ressursene som disse, både fysisk, mentalt og koordinativt.

Tekniske ferdigheter
Som vi ser av figuren er en enkelt teknisk ferdighet sammensatt av psykiske, koordinative og fysiske elementer. Dette er på en måte byggesteinene for tekniske ferdigheter. BMX består av uendelig mange slike tekniske ferdigheter, og den rytteren som har det største utvalget av disse vil ofte bli veldig god. Denne rytteren kan velge det mest effektive i en gitt situasjon. Det er om å gjøre å komme tidlig i gang hos utøverne å utvikle slike tekniske ferdigheter, og de utvikles best om man tar utgangspunkt i figuren, trener grunnmuren. Det er nærliggende å tro, at et koordinativt element som balanse vil finnes igjen i flere tekniske ferdigheter, bruker man da tid på å jobbe med dette, kan man anta at man vil tjene på det i forhold til flere ulike tekniske ferdigheter. Det er imidlertid viktig å aldri glemme helheten, en må ikke bli for opptatt av å bli god i deler, en må aldri glemme hva en egentlig trener for, nemlig det å sykle fortest mulig rundt banen. I treningssammenheng må en av og til ta fatt i deler for å drive utviklingsarbeid, en kan ikke bare sykle heler runder i full fart, dette vill e blitt både vanskelig og kjedelig i lengden. Derfor skal vi nå dele opp BMX teknikken i flere ulike deler, slik at den blir mer praktisk å jobbe med i trenings sammenheng.

Innenfor alle idretter finnes der et sett av tekniske ferdigheter som er nødvendige for å i det hele tatt drive denne idretten, så også innenfor Bmx. Disse tekniske ferdighetene sorterer inn under det vi kan kalle ulike basisteknikker, de fleste basisteknikker innefor Bmx går ut på å skape eller opprettholde hastigheten på sykkelen. Alle utenom bremseteknikker.
Når en skal gripe tak i dette , for nybegynnere er det naturlig å tenke på hva som er det viktigste for nybegynnere. Det er å øve opp det en kan kalle "sykkelfølelse". Den evnen at en er ett med sykkelen og dens bevegelser i banen. Dette innebærer at det må sykles mye. I tillegg til dette må man jobbe med at rytterne får kontroll over sykkelen - det er jo en forutsetning, slik at de kan avpasse fart eter ferdighet, og vi unngår kjedlige skader og uhell. For å kunne delta i en konkurranse må en rytter kunne starte , og kunne bremse for å tilpasse farten etter ferdighet.
Det vil etter hvert være bedre om en ikke bremser i det hele tatt, men i starten må vi øve inn ulike bremsetekniske ferdigheter, uten å legge for mye fokus på det å bremse.

Kjøre flater kan de aller fleste før de begynner, men doserte svinger er verre, men farten er ikke så stor for nybegynnere at det er noe stort problem. I tillegg til disse 2 basisteknikkene må det jobbes med det vi kaller sykkelfølelse, det "å flyte" rundt banen, med kontroll på sykkelen. Vi må også lære nybegynnere noe om hvordan en kjører svinger, og hvordan en skal jobbe for å få til det vi kaller "å pumpe". Det vil også være nødvendig å si litt om enkle hopp. Vi regner også med at de fleste kan tråkke pedalene rundt, ellers hadde de vel neppe møtt opp på Bmx trening.
Under alle tekniske ferdigheter er det et grunnleggende utvalg av ferdigheter som er tatt med, der finnes flere, som vil bli behandlet på et annet nivå. På et trener 2 og 3 kurs veil vi også gå dypere inn og diskutere de ulike tekniske elementene.

Basisteknikk

Startteknikk

Tekniske ferdigheter
 • Stå mot bom - balansere sykkel
 • Følge bommen når starten går, time førstetråkk
 • Et godt og timet førstetråkk, med påfølgende 2 tråkk
 • Frekvens i tråkkene 1-5
 • Styre sykkelen samtidig med at en akselererer
 • Manøvrere seg i feltet, mens farten øker
 • Start i jevn bue langs bakken, via bakhjul

Tekniske elementer
 • Balanse
 • Pedalstilling
 • Kroppsposisjon
 • Blikket opp og fram
 • Følelse for fart (mot)
 • Timing
 • Rytme
 • Reaksjonsevne
 • Øye fot koordinering
De tekniske elementene som her er listet opp, er forhold som det sammen eller hver for seg er mulig å ta tak i gjennom trening. Vi vil skissere treningsøvelser for dette i det videre arbeidet.

Bremseteknikker

Tekniske ferdigheter
 • Bremse ned før kul - unngå hopp
 • Bremsing etter kul
 • Bremse ned før sving
 • Bremsing i kuler
 • Bremse ned - svinge unna
 • Bremse ned - for å unngå sammenstøt fra siden
 • Bremse ned - for å unngå sammenstøt med mann foran
 • Bremse ned for å kontrollere farten
 • Bremse ned - for å skifte spor
 • Bremsing på fast underlag
 • Bremsing på løst underlag
Tekniske elementer
 • Pedalstilling
 • Balanse
 • Kroppsposisjon
 • Rom orientering
 • Følelse for fart
 • Følelse med underlag
 • Timing
 • Rytme
 • Reaksjonsevne
 • Øye -fot - hånd koordinering

Svingteknikk

Tekniske ferdigheter
 • Sykle hele svingen
 • Sykle inn - rulle - sykle ut
 • Rulle inn sykle ut
 • Rulle hele svingen
 • Hoppe inn rulle sykle ut
 • Holde sporet
 • Bytte spor
 • Bytte spor flere ganger
Tekniske elementer
 • Pedalstilling ! !
 • Balanse
 • Kroppsposisjon
 • Rom orientering
 • Følelse for fart
 • Følelse med underlag
 • Timing
 • Rytme
 • Reaksjonsevne
 • Øye -fot - hånd koordinering

Pumpe teknikk

Tekniske ferdigheter
 • Møte med kvass kul - demping av støt bøying i armer og bein
 • Møte med rund kul - demping av støt bøying i armer og bein
 • Framskyv av sykkel - strekking av armer og bein
 • Pump -tråkk - pump
Tekniske elementer
 • Pedalstilling
 • Balanse
 • Kroppsposisjon
 • Rom orientering
 • Følelse for fart
 • Følelse med underlag
 • Timing
 • Rytme
 • Reaksjonsevne
 • Øye -fot - hånd koordinering

Hoppteknikk

Tekniske ferdigheter
 • Tilløpsteknikk
  • Skrått tilløp til hopp
  • Rett tilløp til hopp
 • Satsteknikk
 • Svevteknikk
 • Landingsteknikk
  • Landing med forhjul først
  • Landing med bakhjul først
  • Landing med begge hjul

Tekniske elementer - tilløpsteknikk
 • Pedalstilling
 • Balanse
 • Kroppsposisjon
 • Rom orientering
 • Følelse for fart
 • Timing
 • Rytme
 • Reaksjonsevne
 • Øye -fot - hånd koordinering
 • Absorbere sprett
 • Riktig spor og retning
Tekniske elementer - satsteknikk
 • Timing
 • Pedalstilling
 • Bakkekontakt
 • Retning på sykkelen
 • Kroppsposisjon
 • Øye - hånd - fot koordinasjon
 • Bøy strekk bevegelse

Tekniske elementer - landingsteknikk
 • Landingsvinkel
 • Pedal stilling
 • Skyv fra hofte - kne og ankel
 • Retning og balanse i sykkelen
 • Kroppsposisjon - bakoverlent
 • Timing i forhold til skyv - hjul landing
 • Komme over
Tekniske elementer - svevteknikk
 • Lavest mulig svev
 • Rettest mulig svev
 • Svev bane kontroll
 • Pedalstilling

Innledende kommentarer til utviklingstrapp for teknikk

Utviklingstrapp teknikk
Der finnes utarbeidede modeller for innlæring av teknikk, som er relativt gode å forholde deg til i det videre arbeidet. Denne finnes gjengitt i de fleste bøker om treningslære som foreligger på norsk. Enkelt sagt, foregår innlæring av teknikk i ulike stadier, helt fra tilvenning og opp til å tilpassing til ulike forhold, som på en måte er det ultimate, rent teknisk. En utøver som er i stand til å tilpasse sine tekniske ferdigheter til ulike forhold, vil ha gode muligheter til å prestere bra under menge ulike betingelser. Slik tenker vi i BMX, og den tabellmessige oppstillingen som følger tar utgangspunkt i det.

13-14 åringene - generelt sett

Mange av disse holder på med grovkoordinering av de ulike tekniske ferdighetene, de skal jo også på mange måter være uferdige i utviklingen. De aller beste av utøverne i denne aldersgruppen vil nok også nærme seg fin koordinering av enkelte tekniske ferdigheter.

15-16 åringene - generelt sett

Her foregår det også fortsatt en del grovkoordinering, men også en større grad av fin koordinering, kanskje også enkelte begynner å automatisere enkelte tekniske ferdigheter, som for eksempel start teknikk. Det er da viktig å være klar over, at med nye ressurser må en ofte gjennom deler av prosessen på nytt igjen.

JR - Generelt sett

Her er det på tide at en god del tekniske ferdigheter begynner å bli automatisert, uten å glemme dette med videre utvikling. Fortsatt finnes menge på nivået under automatisering.

ELITE

Mange jobber med automatisering, og noen jobber med tilpassing til ulike forhold - de best
  Filer

  Ingen relaterte filer.