Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Periodisering trinn 3

Her finner du skjematiske oppsett for hva som bør vektlegges av trening med tanke på innhold og mengde.

Figurer:

Kan lastes ned under "Filer" nederst.

"Når legger man vekt på hva?"

Figuren ”Når legger man vekt på hva” viser forholdet mellom generelle ferdigheter og spesifikke ferdigheter. Trinn 1 vektlegger mer generelle ferdigheter og trinn 5 mer spesifikke ferdigheter. Figuren viser imidlertid at man trener både generelle og spesifikke ferdigheter på alle trinn, men med forskjellig tilnærming til innhold, mengde og krav.

Periodeplaner

Det er utarbeidet ulike periodeplaner:
  1. Grov periodeplan for hele året, for hhv barmark og ski
  2. Periodeplan barmark trinn 3
  3. Periodeplan ski trinn 3
Fargekodene skal vise til når legger man vekt på hva. Det er imidlertid et viktig poeng at dette er et rammeverk, og viser den prinsipielle oppbygningen. Fargekodene bør derfor leses med dette som utgangspunkt. På sikt vil det komme eksempler på ukeplaner for de ulike periodene.