Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utviklingstrapp Alpint

Utviklingstrappen er ment som et hjelpemiddel til å få frem gode, norske alpinister.

Målgruppen er utøvere i klubber og på skigymnas, samt andre interesserte i norsk alpinsport.

Inndeling

Utviklingstrappen er delt inn i trinn, der hvert trinn beskriver hvem trinnet gjelder for.
 • Trinn 1: Tilvenning til ski
 • Trinn 2: Grunnleggende skiteknikk
 • Trinn 3: Tilnærming til spesfikk skiteknikk
 • Trinn 4: Spesifikk skiteknikk - sl, ssl, sg, u
 • Trinn 5: Individuelle behov og tilpasninger. Til enhver tid tilfredsstille kravene som er i alpint internasjonalt.
Hvert trinn er videre delt inn i ulike kategorier:
 • Ferdigheter
 • Rammebetingelser
 • Periodeplan
 • Veiledningsstrategier
 • Kildehenvisninger
Under disse kategoriene finner du tips til hva du bør trene, til hvilken tid på året det er lurt å trene ulike kvaliteter, hvor mye man skal trene, hvilke ytre faktorer som må ligge til grunn, hvem har ansvaret, o.s.v.

Øvelsesbank med video

I utviklingstrappa finner du også en øvelsesbank på video for ski og barmark, samt henvisninger til andre relevante linker.

Hovedhensikten med øvelsesbanken er at brukeren skal få ideer til hva en kan trene. Et viktig poeng er at øvelsene kan varieres med tanke på terreng, flatt og bratt, hardt og bløtt, porter, frikjøring og modeller, korte og lange staur, jevnt underlag og groper. Fantasi og kreativitet er gode egenskaper for trenere og utøvere.

OLT og NSF ønsker at utviklingstrappa skal være et hjelpemiddel i forhold til trening og organisering av trening for utøvere, trenere og støtteapparat i Norge. Målet for utøveren er å opparbeide skiferdigheter og skibehendighet som gjør det mulig å tilfredsstille de til enhver tid gjeldende internasjonale krav i alpint.

Lykke til!

  Filer

  Ingen relaterte filer.