Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Basistester for unge utøvere

I forbindelse med trening av unge utøvere, ønsker Olympiatoppen å gi råd om testing av basisferdigheter innenfor områdene stablitet/styrke i buk- og ryggmuskulatur, og bevegelighet i sentrale ledd.

Intensjonen med denne artikkelen er å sikre at trenere fokuserer på utvikling av disse ferdighetene i treningsarbeidet, da utviklingen av disse ferdighetene er svært avgjørende for å ha forutsetninger for å utvikle gode tekniske løsninger i de fleste idretter.

Klikk her for å laste ned artikkelen "Basistester for unge utøvere" (pdf)

Innføring av regelmessig testing gjør også at testing blir en naturlig del av treningsprosessen i prestasjonsrettet idrett allerede fra ung alder. Testing gir treneren økt grad av kontroll over treningsarbeidet, skaper motivasjon og målbevissthet blant utøverne, og danner grunnlag for belastning og intensitet i den videre treningsprosessen.

Med tanke på testing av unge utøvere har vi lagt vekt på at testene skal være enkle å gjennomføre, lette å standardisere, samt at det ikke er krav til kostbart utstyr. OLT tar gjerne imot innspill, synspunkter og erfaringer som er gjort på dette området. For å tilfredsstille krav som stilles til testene, er det formålstjenelig å følge en del rutiner. Her er noen råd i forbindelse med testing:
  • Testene må gjennomføres på samme måte og på samme sted fra gang til gang, samt benytte samme apparatur og utstyr
  • Samme person bør være testleder fra gang til gang
  • Rekkefølgen på testene bør være den samme fra gang til gang
  • Pausene mellom forsøkene bør være like fra gang til gang
  • Testene bør gjennomføres på samme tid på døgnet
  • Ingen spising siste 2-3 timer før testene, kun drikke
  • Livsstilen bør ellers være normal (nok søvn, lik arbeidsbelastning på jobb / skole)
  • Sørg for systematisk og lik oppvarming fra gang til gang