Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Canadisk guide til fysisk og motorisk stimulering 0-12 år

Fedme og stillesitting blant barn representerer et stort fremtidig helseproblem.

Det haster med å ta tak i utfordringene for å unngå en fremtidig generasjon med barn med kroniske helseproblemer.

Guiden "Developing Physical Literacy - A Guide For Parents Of Children Ages 0 to 12" er utarbeidet av "Canadian Sport Centres".

Klikk her for å lese guiden.