Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hvordan være en god idrettsforelder?

Olympiatoppens 9 anbefalinger.

Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt idrettsmiljø, men de vet ikke nødvendigvis hvordan de best kan bidra. Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til barns utviklingsmuligheter. Dette gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver eller ikke.

Olympiatoppen har utviklet noen anbefalinger som har til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle. Gjennom ditt engasjement og din adferd kan du hjelpe barn til å få gode idrettsopplevelser.

Anbefalingene er basert på forskningsresultater fra idrettsvitenskap og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge. Hver av anbefalingene blir belyst med begrunnelser.

Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett.

Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett.

Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.
Vær en god rollemodell

Vær en god rollemodell

Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.
Alder og modning

Alder og modning

Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.
Idrettsglede og vennskap

Idrettsglede og vennskap

Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.
Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling.

Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling.

- Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
Applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.

Applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.

Legg merke til og applauder også når dine barns lag- kamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.
– Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.
 
Legg merke til og applauder også når dine barns lag- kamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert. 
Støtt treneren og den jobben hun / han gjør.

Støtt treneren og den jobben hun / han gjør.

Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.
Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger.

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger.

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der
dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.
Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer derdine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner