Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Retningslinjer for ernæringstiltak ved rehabilitering

Ernæringsråd for å redusere tap av muskelmasse og fremme tilhelingsprosessen. 

I rehabiliteringsperioden etter en skade må man som regel trene annerledes og nedjustere den vanlige treningsmengden. Dette påvirker energiforbruket og metabolismen. Energiforbruket er som regel merkbart redusert, med et unntak av situasjoner der man må bruke krykker. Den uvante fremkomstmetoden kan kreve en del energi og de som er mye i aktivitet med krykker bør ta hensyn til det. Utøvere i sengeleie derimot, får en større reduksjon i energiforbruket.

Klikk her for å laste ned "Olympiatoppens retningslinjer for ernæringstiltak ved rehabilitering" (pdf).