Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Bøker

Her er tips til gode bøker innen idrettsernæring. 

Idrettsernæring

Forfattere: Ina Garthe og Christine Helle. 

Interessen for idrettsernæring har økt betraktelig de siste årene men det er lite norsk litteratur på dette feltet. Dette har Ernæringsavdelingen på Olympiatoppen tatt tak i. Fagboken "Idrettsernæring" er skrevet av noen av de mest anerkjente på sitt felt fra Olympiatoppen, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole, Ullevål Universitetssykehus og Universitetet i Agder.

Boken er beregnet på alle med interesse for ernæring og trening og den er lagt opp slik at alle kapitlene avsluttes med et oversiktelig praktisk kapittel. 
Klikk her for å lese mer og bestille denne boken. 

Clinical Sports Nutrition

Forfattere: Louise Burke og Vicki Deakin. 

Idrettsernærings"bibel" som gir praktisk og teoretisk kunnskap om fagfeltet. Skrevet av de fremste internasjonale forskerne på dette feltet.

Practical Sports Nutrition

Forfatter: Louise Burke.
En bok som omsetter teori til praksis. Gir spesifikke kostråd for ulike idretter innen styrke, utholdenhet, ballspill, vinteridretter osv.

Sports Nutrition, an Introduction to Energy Production and Performance

Forfatter: Asker Jeukendreup and Michael Gleeson.
En bok som gir en veldig bra innføring i den teoretiske tilnærmingen og bakgrunnen for anbefalinger innen idretternæring. Boken finnes også i en svensk oversatt utgave (Idrottsnutrition, oversatt av Marie Broholmer).


    Filer

    Ingen relaterte filer.