Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer

Idrettsstyret har revidert retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer. Veilederen er i første omgang ment som et hjelpemiddel for særforbund til å kvalitetssikre den medisinske beredskapen som bør være tilgjengelig på de ulike arrangementene deres.

I 2007 ble de første «Retningslinjer for lege og sanitetstjenester ved idrettsarrangement» ferdig. Disse skulle gi retningslinjer for sanitetsberedskap ved idrettsarrangementer i Norge. I 2017 vedtok Idrettsstyret å gjøre en revisjon av disse retningslinjene under ledelse av styremedlem Vibecke Sørensen.

Trykk her for å laste ned veileder


Veilederen tar for seg følgende temaer:

 • Hvilke typer idrettsarrangementer omfattes av disse retningslinjene?
 • Forutsetning for god beredskap (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
 • Krav til medisinsk personells kvalifikasjoner
 • Krav til medisinsk utstyr og ressurser
 • Medisinsk leder – ansvar og plikter
 • Prosedyrer for diagnostikk og behandling
 • Arrangørens ansvar overfor helsetjenesten
 • Sanitetsplan og pasientregistreringsskjema


 

  Filer

  Ingen relaterte filer.