Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hovedfagsoppgave basistrening

Sammendrag

Det har vært flere spørsmål knyttet til basistrening og basiskonseptet i idretten de siste årene.

2.0 Metode

Dette kapitlet innleder jeg med å begrunne valg av metoder og deres teoretiske perspektiv.

3.0 - 3.2 Teori

Idretten er i konstant utvikling og treningslæren bygger vesentlig på praktiske erfaringer.

3.3 - 3.5 Teori

Hva er det som gjør at enkelte utøvere klarer å prestere år etter år og at noen er i stand til å utvikle og lære nye teknikker?

4.0 Presentasjon av data

De ulike spørsmålene som ble stilt i spørreskjemaet med påfølgende svar fra den enkelte respondent vil bli presentert i det følgende.

5.0 Diskusjon

Diskusjon av resultater opp mot problemstillinger og teori.

6.0 Konklusjon

Hovedhensikten med denne hovedfagsoppgaven har vært å gi en beskrivelse av hva basistrening er.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner