Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Slides fra "Teknikk- og ferdighetsutvikling" 2008

For andre året på rad arrangerte Teknikk/ Motorikk avdelingen ved Olympiatoppen fagseminar. Toppidrettsjef Jarle Aambø innledet for 140 forventningsfulle trenere og ledere innen norsk idrett.

Tema under årets seminar var "Teknikk og ferdighetsutvikling" med et spesielt fokus på fire ulike idretter. Seansen ble avsluttet med en paneldebatt der foredragsholderne deltok, og med friske innspill fra salen og debattleder Finn Aamodt.

Slides fra de ulike foredrag kan lastes ned som pdf under.


Morten Bråten
Leder fagavdeling Teknikk/ Motorikk
Olympiatoppen