Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Prinsipper om trenerutvikling

Olympiatoppen ønsker å utvikle, støtte og utfordre trenerne i norsk toppidrett til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de kan være enda bedre støttespillere for utøverne og deres toppidrettsprosjekt.

Her er noen prinsipper Olympiatoppen legger særlig stor vekt på i arbeidet med trenerutvikling:

  • Trenerne i norsk toppidrett skal utvikle en egen filosofi som vil være retningsgivende for deres arbeid med utøvere.
  • Utøveren i sentrum – Trenerne i norsk toppidrett skal sette Utøveren i sentrum og legge til rette for utvikling og prestasjon deretter.
  • Helhetlig utvikling – Utøveren skal utvikle seg som et helt menneske; fysisk, mentalt/intellektuelt og sosialt. Suksess er avhengig av utvikling på alle disse tre arenaene hos en helhetlig utøver.

Trenerne i norsk toppidrett har et moralsk ansvar for å støtte utøveren om de ønsker å kombinere toppidrett og annen karriere. Dette vil være avgjørende for hvor sømløst utøvernes overgang fra toppidrettskarrieren til en ny tilværelse og ny karriere vil være.

Følg med på hjemmesidene til Olympiatoppen og til din regionale Olympiatoppen avdeling for å se hvilke formelle og uformelle trenerutviklingstiltak som kommer.


Klikk her for å lese mer om trenerutvikling på Olympiatoppen sine nettsider.

    Filer

    Ingen relaterte filer.