Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Filosofi

Utviklingsavdelingen skal, sammen med Olympiatoppen regionalt, utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes langsiktige utviklingsarbeid. 

Gjennom ulike trenerutviklingstiltak ønsker Olympiatoppen å bidra til at trenere tilknyttet toppidretten i Norge skal ha mulighet til å kontinuerlig forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de kan legge til rette for utøverne sine på en enda bedre måte. 

TOPPIDRETTSTRENER - En person som leder og legger til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.
Med helhetlig utvikling menes fysisk, mental og sosial utvikling, på og utenfor idrettsarenaen.

KOMPETANSE - Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å kunne utføre praktiske handlinger.

TOPPIDRETTSTRENERENS ANSVAR - Toppidrettstrenerens ansvar er å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

MÅL FOR OLYMPIATOPPENS UTVIKLINGSTILTAK FOR TOPPIDRETTSTRENERE - Videreutvikle treneres kompetanse til å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling for å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt

Visjon – "Lede og trene best i verden"

Vi ønsker å bidra til at trenerne i norsk toppidrett blir enda bedre rustet til å jobbe med Olympiatoppens kjerneoppgaver: 

  • Daglig treningskvalitet
  • Relasjoner i prestasjonsteamene 
  • Konkurranseforberedelser og gjennomføring. 

Vi har stor tro på at mer kompetente trenere vil bidra til at vi når målene våre: 

  • Å gjøre de beste bedre
  • Å gjøre de beste flere
  • Utvikle, støtte og utfordre morgendagens toppidrettsutøvere

Klikk her for å lese mer om trenerutvikling på Olympiatoppen sine nettsider.

    Filer

    Ingen relaterte filer.