Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Presentasjoner fra Olympiatoppens teknikkseminar 2014

Hovedtemaet var «Lærings- og utviklingsprosessen" med fokus på hvordan en kan utvikle og ta vare på indre motivasjon og glød hos utøvere.

Slides fra foredrag legges ut etterhvert som de blir klare. 

Ole Morten Iversen: Arbeidsmetoder i et prestasjonsteam - eksempel fra  Team Veidekke Trøndelag, langrenn  

Kristoffer Henriksen: Utviklingsmiljø i verdensklasse - erfaring fra studier av utviklingsmiljø i flere land