Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Skole og idrett

Videregående skoler er en viktig arena for utvikling av morgendagens utøvere.

Olympiatoppens prinsipper for forholdet til videregående skoler med tilpasset utdanning for unge idrettsutøvere.

I løpet av de senere år har antall videregående skoler med utdanningsløp tilpasset unge idrettsutøvere hatt en markert økning.

Krav til vid.g. skoler med tilrettelagt utdanningsløp for unge idrettsutøvere

NIF ved Olympiatoppen har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kvalitetssikre godkjenning av private skoler (”toppidrettsgymnas”) som søker om ekstrabevilgninger fra staten.

Mulighet for å avlegge eksamen fra videregående i utlandet

Dersom du er elev i vid.g. skole, og representerer Norge på et høyt nivå, er det nå muligheter for å ta eksamen i utlandet.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner