Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Søk midler til FoU-prosjekt

1. Kriterier for tildeling av FOU-ressurser fra Olympiatoppen

Olympiatoppen jobber primært med strategiske og langsiktige prosjekter innenfor FoU, og vil prioritere det vesentlige av FoU-ressursene i langsiktige og strategisk viktige prosjekter for norsk toppidrett. Vi utvikler prosjektene kontinuerlig og i god dialog med sentrale toppidrettsforskere og fagressurser innenfor de ulike fagområder.

NB: I 2022 vil vi prioritere videreføring av pågående prosjekter. Dersom det er spesifikke behov for kunnskapsutvikling, ta kontakt med relevant fagperson i Olympiatoppen eller leder FoU i OLT, Trond Pedersen.

Klikk her for å lese om kriterierer for tildeling av FoU-ressurser fra Olympiatoppen.

2. Søknadsprosess

 1. Aktuelle søkere tar kontakt med OLTs fagsjef (for prosjekt med forankring i relevant fagavdeling) eller utviklingssjef (for prosjekt med forankring i utviklingsavdeling) for dialog om FOU prosjektet.
 2. Søknad om FoU støtte (til relevante prosjekter ref. kriteria) skal skje via OLTs søknadsportal (NB: Se info over for 2022)
  • Det er ingen absolutt søknadsfrist, men det åpnes for søknader fra januar 
  • Første tildeling vil bli gjort medio februar.
  • Deretter vil også aktuelle prosjekter/søknader bli vurdert siste uke hver måned for å kunne fange opp prioriterte prosjekter utover i året. 
 3. Prosjekter vil bli vurdert i nær dialog med fagansvarlige, fagressurser og coacher i OLT
 4. Olympiatoppen v/fagsjef og utviklingssjef gir sin innstilling til toppidrettssjefen for beslutning
 5. Det vil bli gitt endelig svar og tildelingsbrev senest to uker etter innstillingsmøte

Oslo, 6. januar 2020

  Filer

  Ingen relaterte filer.