Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kriterier for prioritering av FoU-ressurser

Olympiatoppens FoU-oppdrag består av å:

  1. Identifisere toppidrettsrelevante problemstillinger
  2. Sikre gjennomføring av anvendt forsknings- og utviklingsarbeid i samhandling med de ypperste forskningsinstitusjonene
  3. Implementere kunnskapen i trenerutviklingsprogram og treningsprosesser i prioriterte idretter

Dette FOU-arbeidet skal styrke kjerneoppgavene i Olympiatoppen og norsk toppidrett, gjennom å bidra til bedre daglig treningskvalitet, sterkere relasjoner i prestasjonsteamene og høyere kvalitet i konkurransegjennomføring. 

Kriterier for Olympiatoppens FoU-arbeid:

  1. Prosjektet skal ha en tydelig toppidrettsrelevant problemstilling fokusert på medaljekunnskap
  2. Prosjektet skal være godt forankret i aktuell(e) OLT fagavdeling(er)
  3. Prosjektet skal være forankret i de ypperste fagmiljøene innenfor universitet- og høgskole
  4. Prosjektet skal være forankret i aktuelt særforbund (trener, sportssjef og evt. generalsekretær) og hos OLT-coach
  5. Prosjektet skal ha tydelig beskrevet problemstilling, prosjektplan, tidsplan, ressurser, budsjett og prosjektledelse. Se forøvrig veiledning her.
  6. I samarbeidsprosjekter forventes at akademia bidrar med betydelig andel av budsjett og ressurser
  7. Olympiatoppen skal ha fokus på optimal utnyttelse av investerte ressurser

Strategisk viktige prosjekter 

Med bakgrunn i dette prioriterer Olympiatoppen det meste av FOU-ressursene i langsiktige og strategisk viktige prosjekter. Disse prosjektene skal utvikle ny kunnskap over lengre tidsperioder, og skape et sterkt nettverk av forskere og fagpersoner som jobber sammen om å utvikle kunnskap. Fortrinnsvis skal utviklingsarbeid og implementering foregå i regi av Olympiatoppen og særidrettene, mens forskningen skal gjennomføres av forskningsinstitusjonene.

Klikk her for en detaljert beskrivelse av Olympiatoppens FOU strategi (PDF)

Kontakt 

Ta kontakt med Fag- og forskningssjef Olympiatoppen Else-Marthe Sørlie Lybekk, ElseMarthe.Lybekk@olympiatoppen.no, for mer informasjon om prosjektene og dialog om framtidig samarbeid.

Søknad
Klikk her for å lese om søknadsprosess.