Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Stormølle

Stormøllene er et viktig treningsverktøy for mange utøvere. Her beskrives HMS og retningslinjer ved bruk av stormøllene/stormøllerommet på Olympiatoppen.

Alle henvendelser vedrørende stormøllene tas direkte med HMS og driftsansvarlig Martin Skaugen, telefon: 93 49 44 91, e
-post: martin.skaugen@olympiatoppen.no.

Tilgang og brukere av stormølle:

 • Stormøllene er for stipend og landslagsutøvere ved Olympiatoppen. Olympiatoppen forbeholder seg retten til å prioritere utøvere dersom pågangen er stor.
 • Brukertilgang til stormøllene og bookingsystem gis ved godkjent sertifisering av HMS-ansvarlig.
 • Utøvere under 18 år må ha skriftlig godkjenning fra foreldre/foresatte.
 • Booking gjøres på http://www.jrni.com eller på www.olympiatoppen.no. Dersom stormølla allikevel ikke skal brukes må det gjøres avbestilling umiddelbart.
 • Nøkkel til stormøllerommet befinner seg i resepsjonen i treningsavdelingen.
 • Bruk av Olympiatoppens ergospirometri og laktatanalysator er kun forbeholdt ansatte ved Olympiatoppen med godkjent opplæring.

Sikkerhet

 • Ved bruk av stormølla er det alltid påbudt med sikkerhetssele og/eller hjelm.
 • Ved bruk av mølla i hastigheter over 20 km/t, ved høyere intensitet (eksempelvis hardøkter, hurtighetstrening og arbeid til utmattelse), skal det alltid være en annen person som betjener stormølla enn som går på mølla.
 • Det skal alltid være en matte bak stormølla. Det frarådes å stå bak stormølla når den er i bruk.
 • Brukere skal kjenne til nærmeste førstehjelpsutstyr, hjertestarter, brannslokningsapparater og rømningsvei ved brann. Brukere skal være kjent med gjeldende avfallsrutiner, herunder smittefarlig avfall.

Hygiene og orden

 • Av hygieniske årsaker må brukere være påpasselig med at svette tørkes, papir kastes og vitale deler desinfiseres. Spytting/snyting utenfor tilmålte søppelkasser er strengt forbudt. Det er ikke tillatt med mat i treningsrommet, unntaket er sportsbar, gel etc. som brukes av utøver.
 • Håndtaket på staven vaskes/desinfiseres med spritklut. Etter bruk legges stropper i kurven for «brukte stropper». Rulleski vaskes/desinfiseres med spritklut.
 • Yttertøy henges opp på tilmålte plasser. Det er ikke tillatt å oppbevare personlige eiendeler, eksempelvis ski, staver og treningstøy i stormøllerommet utenom trening.
 • Spill gjerne musikk, men ta hensyn til andre brukere.
 • Dersom pigger ikke er funksjonelle skal de legges i merkede bokser.

Gi beskjed til HMS-ansvarlig dersom du oppdager feil eller mangler ved utstyr eller annet som gjør at de HMS-regler som er beskrevet her ikke lar seg overholde.

  Filer

  Ingen relaterte filer.