Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Filosofi/arbeidsmåte

Hovedfokus for teknikk/motorikkavdelingen er å utvikle topputøvernes grunnleggende forutsetninger for idrettslige ferdigheter.

Avdelingen arbeider både med enkeltutøvere og med grupper av utøvere. Utøvere tilknyttet Olympiatoppen har førsteprioritet i dette arbeidet.

Klikk her for å høre podcast om avdelingens filosofi og arbeidsmåte.

Kort oppsummert bygger vi vårt arbeid på følgende to grunnprinsipper:
  1. Utvikle et grunnlag for teknisk utvikling i den enkelte idrett
  2. Trent for å trene
For å illustrere dette har vi utarbeidet to modeller
  • Basismodellen viser viktigheten av og sammenhengen mellom utvørens basiskapasitet, grunnteknikk og idrettslig prestasjonsevne.
  • Arbeidsmodellen illustrerer hvordan koordinasjon, stabilitet/styrke og bevegelighet har betydning for utvikling av tekniske ferdigheter. I treningen går vi fra det generelle til det spesifikke som gjelder for den enkelte idrett.
Hvordan treningsarbeidet legges opp vil være avhengig av arbeidkravet i idretten og utøverens kapasitet.

Fagavdelingens bidrag er en del av en samlet prestasjonsutvikling der landslagstrenere og OLT-coacher har hovedansvaret for å kvalitetssikre helheten.

Klikk her for å navigere til forsiden for Motorikk/ teknikk.