Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Idrettspsykologiske og kliniske ressurser utenfor olympiatoppen

Idrettspsykologisk avdeling i Olympiatoppen (OLT) får jevnlig forespørsler fra utøvere, trenere, og/eller foreldre om å bistå med våre idrettspsykologiske tjenester til unge utøvere, som enten kan ha klare toppidrettsambisjoner, eller et mer generelt ønske om å oppleve større trivsel og mestring knyttet til sin deltagelse i idretten.

I mange tilfeller ønskes det hjelp til prestasjonsfremmende tiltak, som mental trening og større kjennskap til mentale forutsetninger for å prestere i toppidrett, mens det andre ganger ønskes hjelp til utfordringer knyttet til livsmestring og mental helse, altså problemstillinger av mer klinisk karakter.

Mange av disse henvendelsene har vi hverken muligheter eller ressurser til å følge opp, da utøverne det gjelder er på et sted i utviklingen og karrieren sin som gjør at de faller utenfor vår målgruppe, og vårt mandat i idrettspsykologisk avdeling i OLT.

I disse tilfellene ønsker vi likevel å kunne bistå utøverne etter beste evne, ved å kunne anbefale kontakt med kompetente og raskt tilgjengelige fagpersoner utenfor vår organisasjon.

Dette er fagpersoner, og behandlingsmiljøer, som vi allerede har gode samarbeidserfaringer med, og som vi vet har sterk interesse for (topp-) idrett og prestasjonsutvikling, og i mange tilfeller også solid klinisk utdanningsbakgrunn og terapeutisk erfaring.

Nedenfor finnes linken til et utvalg fagpersoner, og behandlingsmiljøer, med kort ventetid og god tilgjengelighet til utøvere som ønsker hjelp, enten med tanke på prestasjonsutvikling, eller med tanke på livsmestring og mentale helseutfordringer.

Trenere, foreldre og andre støttepersoner i utøvernes og idrettens nettverk kan også ta kontakt med fagressursene som finnes i linken for rask konsultasjon og hjelp. Tilbudene er private, og henvisning fra lege er ikke nødvendig for konsultasjoner.

Last ned oversikt over idrettspsykologiske og kliniske ressurser utenfor Olympiatoppen, med kompetanse på prestasjonsutvikling og mental helse i oslo og viken.

Utøvere, trenere og foreldre bes sjekke med sin idrett, sitt særforbund, om konsultasjoner knyttet til mentale helseutfordringer dekkes av forsikringsordninger i sin særidrett.