Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mental mestring av koronaepidemien

Her har du linker som kan hjelpe deg å mestre situasjonen knyttet til koronaepidemien:

For utøvere og trenere:

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon#Stressreduserende-tiltak-ved-karantene-og-isolasjon.

Enkle stressmestringstips: https://www.epi-win.com/all-resources/coping-with-stress-during-the-covid-19-outbreak

19.mars 2020 - The COVID-19 Pandemic: Tips for Athletes, Coaches, Parents, and the Sport Community: https://appliedsportpsych.org/blog/2020/03/the-covid-19-pandemic-tips-for-athletes-coaches-parents-and-the-sport-community/. Kommentar: Fin generell og idrettsspesifikk informasjon for idrettsutøvere. NB! oppdateres ikke

Myteknusere om Corona viruset: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

 

For fagpersonell:

Vitenskapelig tidsskrift som linker arbeid og bidrag fra psykologer som arbeider med Coronavirus utbruddet. oppdateres jevnlig : https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-33/april-2020/coronavirus-psychological-perspectives

Brooks et al., 2020: The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Fulltekst: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext

Oppsummering på norsk: https://forskning.no/sykdommer/hva-gjor-karantene-med-folks-psyke/1653632

16. Mars 2020: A psychologist’s science-based tips for emotional resilience during the coronavirus crisis: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/anxiety-coronavirus-mental-wellness-tips/2020/03/16/f187faf2-67b8-11ea-9923-57073adce27c_story.html Kommentar: Godt skrevet og knytter mestringen av coronautbruddet til mindfulness, kognitiv psykologi, selvbestemmelsesteori og sosial støtte.

Tips for coping with coronavirus anxiety - Australian Psychology Association.: https://www.psychology.org.au/getmedia/5a4f6500-b5af-4482-9157-5392265d53ce/20APS-IS-COVID-19-Public-P2_1.pdf Kommentar: Fine innspill og tips om hvordan forebygge at bekymring og angst utvikler seg under coronautbruddet.

16. mars 2020: BBC News. Coronavirus: How to protect your mental health: https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/amp/health-51873799. Kommentar: Bra informasjon for de som opplever mye bekymring, angst anfall eller lider av OCD. The «apple technique» beskrevet på slutten av artikkelen er også nyttig. Tilnærmet lik SOAL teknikken beskrevet i boka: Stillhetens råskap og Andries Kroese sine bøker på mindfulness. NB! oppdateres ikke.

 

Andre nyttige linker/artikler:

Centers for Disease Control and Prevention er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, med hovedkontor i Atlanta. Etaten har ansvar for beskyttelse av folkehelsa, spesielt smittsomme sykdommer, miljømedisin, arbeidsmedisin, forebygging og opplæring.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html

Ytterligere fagartikler legges på Teams under «Coronautbrudd 2020»

    Filer

    Ingen relaterte filer.