Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Tjenester

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere.

Sentrale områder er spenningsregulering, konsentrasjon, målsetting/motivasjon, visualisering, planlegging av hverdagen mm.

Fagavdelingens kompetanse inngår i en helhetlig prestasjonsutvikling der trener og OLT coach kvalitetssikrer helheten.

Hvem kan ta kontakt?

Utøvere og trenere som er tilknyttet Olympiatoppen er prioritert, men andre toppidrettsutøvere får også tilbud så sant det er kapasitet. 

Idrettspsykologisk avdeling i Olympiatoppen (OLT) får jevnlig forespørsler fra utøvere, trenere, og/eller foreldre om å bistå med våre idrettspsykologiske tjenester til unge utøvere, som enten kan ha klare toppidrettsambisjoner, eller et mer generelt ønske om å oppleve større trivsel og mestring knyttet til sin deltagelse i idretten. 

Mange av disse henvendelsene har vi hverken muligheter eller ressurser til å følge opp, da utøverne det gjelder er på et sted i utviklingen og karrieren sin som gjør at de faller utenfor vår målgruppe, og vårt mandat i idrettspsykologisk avdeling i OLT.

Vi anbefaler derfor å ta kontakt med kompetente fagpersoner utenfor Olympiatoppen. Her finnes et utvalg fagpersoner og behandlingsmiljøer, med kort ventetid og god tilgjengelighet til utøvere som ønsker hjelp, enten med tanke på prestasjonsutvikling, eller med tanke på livsmestring og mentale helseutfordringer.

Hvordan skjer kontakten?

Første møte er som regel på TS. Videre oppfølging varierer veldig - alt fra 3-4 møter til samarbeid over en sesong / år. Oppfølging skjer også pr telefon og e-mail, samt på samlinger.

Tilbake til forsiden for idrettspsykologi


 
    Filer

    Ingen relaterte filer.