Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Samarbeidspartner TINE

TINE er hovedsamarbeidspartner til Olympiatoppen.

Olympiatoppens ernæringsavdeling og TINE jobber blant annet sammen om utviklingen av YT sportsprodukter, der Olympiatoppens fagpersoner kommer med retningslinjer for hva de ulike produktene trenger for å dekke utøvers behov før, under og etter trening.

I tillegg arrangerer TINE og ernæringsavdelingen årlige fagdager innen ernæring, både sentralt og regionalt. TINE bidrar også med midler til utvikling av fagartikler på nettsiden og diverse undervisningsmateriell, dette for å styrke ernæringskompetansen innen idretten.

TINE er en god samarbeidspartner til flere aktører i idretten, hvor fokuset alltid er å fremme fysisk aktivitet, gode kostholdsvaner og matglede.

    Filer

    Ingen relaterte filer.